Leerlingmediation op school heeft als doel voor de leerlingen, dat
  • ze ervaren dat conflicten oplosbaar zijn;
  • ze vaardigheden leren om conflicten te herkennen en op te lossen;
  • door het zelf oplossen van conflicten hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen groeit.

voor meer informatie ga naar de subpagina's